Status zamówienia: aktualne

Nr sprawy:  1/2023

Tryb zamówienia:  tryb podstawowy bez negocjacji

Termin składania ofert:  21.03.2023r. do godz. 15:30

link do postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a12ba99-bebb-11ed-b311-9aae6ad31be8

identyfikator postępowania:      ocds-148610-1a12ba99-bebb-11ed-b311-9aae6ad31be8

numer ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00133481/01

Narzędzia dostępności
BIP
BIP