Dokumenty do Samodzielnego Publiczego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy

UWAGA !

Kopia Wniosku o ubezwłasnowolnienie

Do kompletu dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, potwierdzające u sprawnych umysłowo osób, zdolność do podejmowania świadomych decyzji. W przypadku osoby, która nie jest w stanie wyrazić w sposób świadomy zgody na pobyt w SPZOL, należy złożyć wniosek do Sądu o jej ubezwłasnowolnienie i dołączyć kopię złożonego wniosku.

Do Zakładu nie będą przyjmowani pacjenci, którzy nie są w stanie wyrazić w sposób świadomy zgody na pobyt w nim, ani osoby ubezwłasnowolnione, co do których Sąd nie wydał zgody ich opiekunom prawnym na ich przyjęcie do SPZOL.

Karta praw pacjenta  link:  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001545

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej znajduje się w  załącznikach.

Składnie skarig i zalżaleń można kierować na adre e-mail spzolrajcza@poczta.onet.pl oraz składać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ul. Ujsolska 35, 34-370 Rajcza  


Załączniki:

Narzędzia dostępności
BIP
BIP