Udzielamy kompleksowych, całodobowych usług medycznych dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych wymagających intensywnej pielęgnacji, nadzoru lekarskiego, długotrwałej rehabilitacji, także po leczeniu szpitalnym. Zatrudniamy lekarzy specjalistów konsultujących naszych pacjentów.

Świadczeń zdrowotnych udzielamy na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Jednostki chorobowe stanowiące wskazanie do przyjęcia pacjenta do zakładu:

- zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawów,
- osteoporoza,
- przewlekłe postępujące schorzenia reumatyczne,
- kolagenozy,
- dna moczanowa,
- przewlekłe zaburzenia odżywiania,
- schorzenia wynikające z procesu starzenia się,
- choroby naczyń mózgowych,
- następstwa miażdżycy,
- przebyty udar mózgu -paraliż niedowład,
- zespoły otępienne,
- choroba Alzheimera,
- stwardnienie rozsiane,
- stany po uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
- choroba Parkinsona,
- stany po skomplikowanych złamaniach i urazach,
- trudno gojące się rany i odleżyny,
- cukrzyca i powikłania cukrzycowe,
- przewlekłe choroby płuc,

Do przyjęcia do Zakładu nie kwalifikujemy pacjentów z chorobami nowotworowymi, chorobami psychicznymi i alkoholizmem.

Narzędzia dostępności
BIP
BIP