Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rajczy

Budynek SPZOL Rajcza

Obiekt stanowi zespół pałacowo - parkowy, którego powstanie należy wiązać z rokiem 1833 kiedy właścicielem Rajczy był Anastazy Siemioński. Najlepszy czas dla pałacu to dwudziestoletni okres panowania w Rajczy Lubomirskich (1884 - 1914)

W roku 1914 właścicielami pałacu stali się Habsburgowie. Od przekazania pałacu w 1918 r. pod Zarząd Czerwonego Krzyża do czasu II wojny światowej obiekt pełnił różne role od szpitala po sanatorium przeciw gruźlicze. W 1991 r. sanatorium przekształcono w zakład opiekuńczo leczniczy.


Zakwalifikowanie osoby do tutejszego Zakładu następuje na podstawie złożonej dokumentacji lekarsko - pielęgniarskiej (druki do pobrania ze strony internetowej: www.spzol.rajcza.com.pl w dziale Dokumenty). Po pozytywnym postępowaniu kwalifikacyjnym, osoba starająca się o przyjęcie, otrzymuje decyzje o przyjęciu i zostaje umieszczona w kolejce oczekujących. O dokładnym terminie przyjęcia do Zakładu osoba oczekująca w kolejce zostaje powiadomiona. W dniu przyjęcia do Zakładu, następuje ostateczna weryfikacja stanu zdrowia osoby na podstawie skali Barthel, która decyduje o przyjęciu lub też o odmowie przyjęcia osoby.

UWAGA DO ZAKŁADU NIE PRZYJMUJE SIĘ OSÓB Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI, PSYCHICZNYMI I ALKOHOLIZMEM.

Informacji udziela się pod nr. telefonu:

Sekretariat (33) 864 30 29
Pracownik socjalny (33) 864 31 14
Fax (33) 864 31 20
E-mail:  spzolrajcza@poczta.onet.pl
Narzędzia dostępności
BIP
BIP