„Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do SPZOL  w Rajczy  przez okres 12 miesięcy, czyli od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.”

 

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26f97a27-49ac-40ee-9297-ea5cb2b77534

ID postępowania:   26f97a27-49ac-40ee-9297-ea5cb2b77534


Załączniki:

Narzędzia dostępności
BIP
BIP