zamówienie na

Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do SPZOL  w Rajczy przez okres 12 miesięcy, czyli od 01.01.2024r. do 31.12.2024r

status zamówienia

aktualne

nr sprawy

9/2023

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy

tryb zamówienia

tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

rodzaj zamówienia

dostawa

termin składania ofert

04.12.2023r.  godz. 15:30

sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamowienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

link do postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85310d5a-8a38-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-85310d5a-8a38-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Narzędzia dostępności
BIP
BIP