zamówienie na

Dostawa pielucho-majtek  do SPZOL  w Rajczy

przez okres 24 miesięcy, czyli od 01.01.2024r. do 31.12.2025r

status zamówienia

aktualne

nr sprawy

3/2023

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy

tryb zamówienia

tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

rodzaj zamówienia

dostawa

termin składania ofert

24.11.2023r.  godz. 15:30

sposób składania ofert

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamowienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

link do postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58312bda-819d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-58312bda-819d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Narzędzia dostępności
BIP
BIP